* Alt innen repro og trykk
Tlf: 69 13 99 30

Lim - stans - kasjering

 

Stor fleksibilitet kreves for ferdiggjøring av ark i mange formater. Stansing og kasjering kompletterer vårt tilbud.

Vi disponerer to stansemaskiner, samt spesialmaskiner, med mulighet for kasjering av bølgepapp og bokpapp i formater fra A3 til 1,20x1,60 cm og plakatliming fra 35x50 til 70x100 cm.

Dette er en virkningsfull effekt som er med på å skille dine trykksaker fra andres. Mulighetene er mange, nettopp fordi vi har de rette maskinene og kompetansen. Nøyaktighet og levering til avtalt tid og sted er utfordringer for siste ledd i bedriften. Jobben er som kjent ikke gjort før den er ferdig.