* Alt innen repro og trykk
Tlf: 69 13 99 30

Trykkeriet

 

Et kjennetegn i vår bransje er at tidsfristene blir stadig kortere. Vi er ofte det siste leddet i kjeden, og even- tuelle forsinkelser må hentes inn gjennom å forsere trykkeprosessen.

Vi forsøker å ha et fornuftig syn på denne typen problemstillinger og strekker oss så langt det er forsvarlig for å få gjennomført oppdraget. Resultatet er at det nesten aldri står på oss for å få arbeidene ferdig til avtalt tidspunkt.

Offsettrykk representerer kjernevirksomheten og var grunnlaget for etableringen av Prima Trykk. Brosjyremateriell, plater, kontorrekvisita og annet materiell som ligger innenfor det vi betrakter som offset, utgjør fortsatt en stor andel av omsetningen.

Vi trykker alt fra visittkort til 50 x 70 cm. Også innen offsettrykk har vi investert i nye maskiner som gir raskere levering.