* Alt innen repro og trykk
Tlf: 69 13 99 30

Rastertyper

 

Prima Trykk har valgt å satse innovativt på teknologi, og med sitt Kodak Lotem 400 Quantum CTP-system med SquareSpot – teknologi og Prinergy arbeidsflyt kan vi tilby neste generasjons storkastisk raster – ja, det ypperste som finnes av rasterkvalitet og firefargetrykk, som gjengir alle detaljene i bildet.

Denne teknologien er unik – Den fungerer meget bra i alle sammenhenger, på bilder, flatraster, strek osv. samt på bestrøket og ubestrøket papir. Dette gir en optimal totalkvalitet!