* Alt innen repro og trykk
Tlf: 69 13 99 30

Våre kunder

 

Våre kunder er hovedsakelig reklamebyråer i Østfold, Oslo og Akershus. Men vi har selvsagt også direkte kunder.

Parallelt med den tekniske utviklingen etterspørres stadig bedre og mer effektive tjenester. Vår utfordring i dag og fremover er å finne kostnadseffektive og riktige løsninger til felles beste.

Prima Trykk er opptatt av å være et innovativt trykkeri, som via tradisjoner og morgendagens teknologi gir resultater som gir langvarige og solide kunde- relasjoner.