* Alt innen repro og trykk
Tlf: 69 13 99 30

Ferdiggjøring

 
Prima Trykk har maskinelt utstyr som håndterer alle de ulike funksjonene i den viktige ferdiggjøringsdelen, og disponerer en strømlinjeformet maskinpark med falsemaskin, samlestifter, maskiner til rill og perforering.

Vi tilbyr også tjenester innenfor pakking og utsendelse av materiell. Det gjør at materiellet raskt, riktig em-ballert og uten forsinkelser kan sendes ut til mottakerne.

I tillegg til tradisjonelle arbeider innenfor repro, trykking og ferdiggøring utfører vi også en del spesialarbeid (arkivbokser, eskeproduksjon, ringpermer etc.) Dette gjør vi delvis fordi vi kan tilby markedet produkter som ikke er lett å finne hos andre og delvis fordi dette er spennende og utfordrende oppgaver som stiller spesielle krav til oss som fagarbeidere.

Kort og godt ordner vi det meste innen grafiske tjenester.